Skip to main content

Solfanger storskala og næring

Solvarme vokser sterkt innenfor storskala- og næringssegmentet, og bruksområdene er mange. Inaventa Solars solfangere er særlig konkurransedyktige i større prosjekter, der kostnadsfordelene blir ekstra tydelige. Den lave vekten til solfangerne krever mindre av konstruksjonen og effektiviserer installasjonsprosessen. Vi har kompetansen og erfaringen som skal til for å håndtere et vidt spekter av prosjekter.

Det viktigste premisset for et godt solvarmeanlegg, er at det er behov for varme også i sommerhalvåret, og at det finnes gode flater for installasjon av solfanger som vender mellom syd-øst og syd-vest. Institusjoner og formålsbygg er eksempler på gode prosjekter. I tillegg har Inaventa Solar et særlig fokus på å øke innslaget av solvarme innen landbrukssektoren og på å kombinere solvarme med fjernvarme. 

Solvarme i landbruket

Kombinasjonen av store tak- og fasadearealer og et betydelig varmebehov, også på sommeren når solenergiproduksjonen er på det høyeste, gjør solenergi interessant for landbrukssektoren. Oppvarming av våningshus og driftsbygninger, ulike tørkeprosesser, varmt vann til melkeproduksjon og drift av drivhus er typiske områder der solvarmeanlegg er særlig velegnet, og Inaventa Solar har løsninger som kan tilpasses de fleste behov. 

Solvarme i landbruket

Spesielt interessante prosjekter er fjøs der det brukes mye varmtvann på vasking av melkerobot året gjennom, og i grise- og kyllinghus, der de trenger romvarme til å tørke ned etter vasking også på våren, sommeren og høsten.

Selv om utbyttet fra anleggene vil variere, ser man at solfangerne typisk erstatter halvparten av det årlige energibehovet til varme. I varmelageret er det en elkolbe, og den varmer vannet når sola ikke skinner, men i landbruksprosjekter er det ofte en kombinasjon med flis eller andre typer bioenergianlegg som gjelder. Solfangerne kan da levere varme i perioder når flisfyringsanlegget går på lav last, det forenkler vedlikehold av flisfyringsanlegget og forlenger levetiden. Poenget er å utvikle energieffektive fjøs som er selvforsynte med lokalt produsert energi, og som eventuelt også kan levere overskuddsenergi til området rundt. 

Innovasjon Norge støtter installasjon av solvarmeanlegg gjennom støtteordningen Fornybar energi i landbruket. Det er stor interesse for ordningen, og også stor sannsynlighet for at tilskuddsrammene går tomme. Her er det førstemann til mølla som gjelder.

Vår samarbeidspartner - fjøssystemer

I landbruksprosjekter har vi Fjøssystemer som vår faste samarbeidspartner. De leverer komplette anlegg og sørger for fagmessig installasjon av disse.

Les mer om solvarme i landbruket:

Solfangere og fjernvarme

Solvarme kombinert med fjernvarme representerer det største vekstområdet for termisk solenergi i flere europeiske markeder. Og sjeldent har det vært mer aktuelt med energiløsninger som tilrettelegger for større fleksibilitet, effektiv energilagring og lokalprodusert energi. Ikke minst trenger vi bærekraftige løsninger som bidrar til forsyningssikkerhet ved å avlaste kraftproduksjonen og strømnettet. Fjernvarme er blant de de mest effektive systemene for varmefordeling i urbane områder, og en nøkkel i arbeidet med å redusere CO2-utslipp i byer og tettsteder. Ved å bruke fornybare energikilder reduseres fotavtrykket ytterligere. 

RELaTED infographic 2

Kundegrunnlaget i et fjernvarmeanlegg gir samlet et jevnt høyt energibehov og god spredning over døgnet og året, det vil si at det er et varmebehov når solen skinner som mest og produksjonen fra solfangerne er på det høyeste. Det finnes i dag gode tekniske løsninger for en kombinasjon med solvarme, og Inaventa Solar har inastallert solvarmeanlegg tilknyttet fjernvarmenett i både Norge, Danmark, Serbia, Estland og Spania.

Når oppvarming skjer med vannbåren varme og andre energikilder enn direktevirkende elektrisitet, frigjøres også nettkapasitet (effekt). Den ledige effekten kan brukes til lading av el-biler og andre kjøretøy, til el-spesifikke oppgaver i bygninger, til ny industri eller den kan bidra til å unngå eller utsette behovet for investeringer i nytt nett.

Norske fjernvarmeselskap er i en særstilling med en mye grønnere profil enn de aller fleste europeiske selskap, og de leverer allerede miljøvennlig varme til sine kunder. Det er likevel et spørsmål om markedet i tilstrekkelig grad er klar over hvor miljøvennlig fjernvarme er, og hvor viktig den kan/bør bli innenfor det grønne skiftet? Varmen leveres i usynlige rør til yttervegg, og det er få som lurer på hvordan den er produsert. Solfangere installert på bygg er synlige, og gir klar beskjed om hvor energien kommer fra. Kanskje dette kan være et «synlig bevis» for miljøvennlig og bærekraftig varme også for fjernvarmeleverandørene?

Desentral energiproduksjon

Tradisjonelt er fjernvarmeanleggene organisert med sentral energiproduksjon og fordelingssystem ut til forbruksstedene. Å finne tilstrekkelig areal til storskala solfangeranlegg kan være utfordrende, da kan en desentralisert løsning der solfangere integreres i byggene der varmen skal brukes være aktuell. Strategien er på mange måter den samme som for elektriske smart grids, der sluttkunder er både konsumenter og produsenter (plusskunder).

Pluss-hus

Kombinert med fjernvarme vil den betydelige overproduksjonen fra solvarmeanlegg i sommermånedene kunne leveres til fjernvarmenettet og gi viktige og realistiske bidrag til oppfyllelse av plusshuskriterier. Solfangere produserer 2 – 4 ganger mer energi per flateenhet enn solceller, og til en vesentlig lavere kostnad.

InaventaSolar er medlem i Norsk Fjernvarme

Les mer om solvarme i fjernvarmen:

 

Inaventa Solar AS

Pustutveien 18
1396 Billingstad

+47 485 00 588
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.