Solfanger storskala og næring

Solvarme vokser sterkt innenfor storskala- og næringssegmentet, og bruksområdene er mange. Inaventa Solars solfangere er særlig konkurransedyktige i større prosjekter, der kostnadsfordelene blir ekstra tydelige. Den lave vekten til solfangerne krever mindre av konstruksjonen og effektiviserer installasjonsprosessen. Vi har kompetansen og erfaringen som skal til for å håndtere et vidt spekter av prosjekter.

Det viktigste premisset for et godt solvarmeanlegg, er at det er behov for varme også i sommerhalvåret, og at det finnes gode flater for installasjon av solfanger som vender mellom syd-øst og syd-vest. Institusjoner og formålsbygg er eksempler på gode prosjekter. I tillegg har Inaventa Solar et særlig fokus på å øke innslaget av solvarme innen landbrukssektoren og på å kombinere solvarme med fjernvarme. 

Solvarme i landbruket

Kombinasjonen av store tak- og fasadearealer og ofte et betydelig varmebehov, også på sommeren når solenergiproduksjonen er på det høyeste, gjør solenergi interessant for landbrukssektoren. Oppvarming av våningshus og driftsbygninger, tørkeprosesser for korn og gress, varmt vann til melkeproduksjon og drift av drivhus er typiske områder der solvarmeanlegg er særlig velegnet og Inaventa Solar har løsninger som kan tilpasses de fleste behov.

Våre systemer passer godt i kombinasjon med annen energiproduksjon i norsk landbruk, og kan kobles opp mot andre energisystemer. En god løsning er å kombinere bioenergi og solenergi, der man primært henter energi fra sola og supplerer med bioenergi når man trenger det. Vår, sommer og høst vil hovedkilden være solenergi, mens bioenergi vil være hovedkilden på vinteren. Poenget er å utvikle energieffektive fjøs som er selvforsynte med lokalt produsert energi, og som eventuelt også kan levere overskuddsenergi til området rundt.

Artikkel - er solvarme aktuelt for den norske bonden?

Solfangere på låvetaket hos Alm Østre

Solfangere og fjernvarme

Fjernvarme er blant de de mest effektive systemene for varmefordeling i urbane områder, og en nøkkel i arbeidet med å redusere CO2-utslipp i byer og tettsteder. Ved å bruke fornybare energikilder reduseres fotavtrykket ytterligere. 

Kundegrunnlaget i et fjernvarmeanlegg gir samlet et jevnt høyt energibehov og god spredning over døgnet og året, det vil si at det er et varmebehov når solen skinner som mest og produksjonen fra solfangerne er på det høyeste.

Vannbåren varme og fjernvarme tilrettelegger for å velge miljøvennlig energiforsyning og fornybar energiproduksjon. Når oppvarming skjer med vannbåren varme og andre energikilder enn direktevirkende elektrisitet, frigjøres også nettkapasitet (effekt). Den ledige effekten kan brukes til lading av el-biler og andre kjøretøy, til el-spesifikke oppgaver i bygninger, til ny industri eller den kan bidra til å unngå eller utsette behovet for investeringer i nytt nett.

Fjernvarmen kan være kraftnettet for solvarmen

Desentral energiproduksjon

Tradisjonelt er fjernvarmeanleggene organisert med sentral energiproduksjon og fordelingssystem ut til forbruksstedene. Å finne tilstrekkelig areal til storskala solfangeranlegg kan være utfordrende, da kan en desentralisert løsning der solfangere integreres i byggene der varmen skal brukes være aktuell. Strategien er på mange måter den samme som for elektriske smart grids, der sluttkunder er både konsumenter og produsenter (plusskunder).

InaventaSolar er medlem i Norsk Fjernvarme

Pluss-hus

Kombinert med fjernvarme vil den betydelige overproduksjonen fra solvarmeanlegg i sommermånedene kunne leveres til fjernvarmenettet og gi viktige og realistiske bidrag til oppfyllelse av plusshuskriterier. Solfangere produserer 2 – 4 ganger mer energi per flateenhet enn solceller, og til en vesentlig lavere kostnad.

Inaventa Solar AS

Pustutveien 18
1396 Billingstad

+47 485 00 588
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.