Skip to main content

Solfanger

Inaventa Solar leverer konkurransedyktige solvarmeløsninger basert på norsk teknologi. Solfangerne har gjennomført god design og produseres i vår egen fabrikk på Jevnaker. Fabrikken drives av solenergi og ren vannkraft og materialene vi benytter er resirkulerbare. For oss er det viktig at klimaavtrykket er så lite som mulig. 

Våre solfangere leveres som integrerbare bygningselementer, som gjør tak og fasader til aktive energileverandører, eller som frittstående moduler. De produseres i valgfrie lengder og kan skreddersys til prosjekter. Det er rent vann som sirkulerer i fangerne, det er best for både miljøet og effektiviteten. Energiregnskapet til solfangerne er positivt etter få måneders drift og prisen på energien konkurrerer med dagens strømpriser. 

Solfangerne er selvdrenerende og ikke trykksatte, det vil si at de opererer ved atmosfæretrykk. Det forenkler både installasjon og drift, og gir en ekstra sikring mot frost og overtemperatur (koking). 

Å bruke varmen direkte, uten å gå veien om elektrisitet, gir store effektivitetsfordeler. Solfangere kan utnytte opp mot 70% av solenergien til nyttbare formål, maksimaleffekten er på hele 700 W/m2. Inaventa Solar har særlig fokus på boliger, institusjoner og formålsbygg med varmebehov, landbruksprosjekter og prosjekter som kombinerer solenergi og fjernvarme.

 Solfanger perspektiv red Solfanger tversnitt red

Solvarmeanlegg

Enten det dreier seg om små eller store prosjekter, vil et solvarmeanlegg være satt sammen av 3 hovedkomponenter – solfangere, varmesentral/bereder og styringssystem. Inaventa Solar leverer alle komponentene. Vi har lagt vekt på best mulig systemoperasjon for at energiutbyttet skal bli optimalt og driften så enkel som mulig. 

Anleggene vil dekke energibehovet 100%. I perioder der solvarmen ikke gir tilstrekkelig bidrag, vil elektrisitet være standard tilleggsvarmekilde. Det er også mulig å kombinere med andre kilder/teknologier, f. eks. en varmepumpe eller en biobrenner (ved, pellets, flis). Når anleggene er satt i drift, vil de fungere automatisk gjennom året og kreve minimalt med vedlikehold.

Slik virker det

Når solstrålene skinner på solfangeren, varmes den opp. Dette registreres av en temperaturføler i solfangeren. Rent vann pumpes opp i solfangeren og tar opp varmen som finnes der. Det soloppvarmede vannet sirkulerer videre ned til en varmtvannsbereder eller et varmelager. Derfra blir varmen overført til tappevannsforsyning, romvarme eller et annet bruksområde. Vannet sirkulerer gjennom solfangeren helt til sirkulasjonspumpen stopper. Det skjer hvis det ikke er mer varme å hente eller hvis vannet i solfangeren blir for varmt. 

Når sirkulasjonspumpen stopper, dreneres vannet slik at solfangeren er tom så lenge solvarmeanlegget ikke er i drift. Denne dreneringsfunksjonen sikrer solfangeren mot overtemperatur (koking) og mot frost (frostsprengning) i kalde perioder på vinterstid.

Se animasjon av systemfunksjon:

Økonomi

Inaventa Solar tilbyr solvarmelegg som er økonomisk konkurransedyktige, også i forhold til dagens strømpriser. Vi går nøye gjennom prosjektforutsetningene før vi anbefaler et solvarmeanlegg. Det viktigste premisset er at det er behov for varme, også i sommerhalvåret, og at det finnes gode flater for installasjon av solfangere som vender mellom syd-øst og syd-vest.

Beregning av lønnsomhet og nedbetalingstid 

Vi har gode verktøy for å beregne energiutbyttet fra et planlagt anlegg. Simuleringene vi gjør har høy presisjon, og målinger viser at vi treffer innenfor et avvik på +/- 5 %. Energiberegningene angir prosjektets lønnsomhet og nedbetalingstid, og er derfor en viktig del av kundens beslutningsunderlag.

Tilbakebetalingstiden varierer med ulike prosjektforutsetninger, men vil som regel være under 10 år - gjerne mellom 6-8 år. Er tilbakebetalingstiden lengre, anser vi prosjektet som mindre egnet og vil dermed ikke anbefale det utfra rent økonomiske hensyn.

Det er viktig å tenke på at solfangerne i de fleste tilfeller vil erstatte annen tak- og fasadekledning, slik at kostnadene for alternativ kledning må trekkes fra. Større prosjekter, spesielt såkalte signalbygg, har ofte en alternativkost for tak- og fasadekledning som er minst like kostbar som solfangerne. Da kan energiprisen bli svært lav.

Levetid

Solvarmeanleggene våre har en forventet levetid på 25 år, og systemeffektiviteten reduseres minimalt over levetiden.

Den mest utsatte komponenten til solfangeren er dekkplaten, som leverandøren gir 10 års garanti mot transmisjonstap. Dekkplaten er dessuten enkel å bytte ut, uten at anlegget ellers behøver og skiftes.

Rørinstallasjoner har gjerne en levetid som er like lang som bygget selv.

sesonglagring av solvarme 

Inaventa Solar utvikler et innovativt konsept for sesonglagring av varme i grunnen. Varmeproduksjon fra solfangere lagres dypt nede i bakken og hentes ut ved behov, også i de kaldeste og mørkeste vintermånedene.

Vi har boret testbrønner til et nytt energilager i grunnen ved fabrikken vår på Jevnaker Energibrønnene mates med varmeproduksjonen fra solvarmeanlegget, som er integrert i taket på fabrikkbygningen, og overskuddsvarme fra selve solfangerproduksjonen.

LES MER

HVORFOR SOLFANGERE OG IKKE BARE SOLCELLER?

ER SOLVARME LØNNSOMT I NORGE?

Ofte stilte spørsmål om solfangere og solvarmeanlegg

Bygningsintegrert solvarmeanlegg på skolebygg

Inaventa Solar AS

Pustutveien 18
1396 Billingstad

+47 485 00 588
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.