Skip to main content

Solfanger bolig

Grønn og lønnsom varme fra tak og fasade

Mesteparten av energiforbruket i boliger går til varme. Installeres solfangere på tak eller fasade, kan store deler av energibehovet til oppvarming av rom og tappevann dekkes med grønn og lønnsom solenergi.

Når vi bygger hus, velger vi samtidig oppvarmingssystem for 30-40 år framover. Med et solvarmeanlegg blir man delvis selvforsynt med energi, og mindre utsatt for prisvariasjoner fra eksterne leverandører. Våre solfangere kan integreres i bygget og tilpasses boligens arkitektur og utforming, det er både kostnadsbesparende og gir det beste estetiske resultatet. 

Et solvarmeanlegg består av 3 hovedkomponenter – solfanger, varmelager (akkumulatortank) og styringssystem. I tillegg må det være en rørføring mellom solfangeren og varmelageret. Vi har satt sammen komponenter som gir best mulig systemoperasjon og størst mulig energiutbytte. For at anlegget skal kunne dekke hele varmebehovet, også når sola ikke gir tilstrekkelig med energi, er varmelageret utstyrt med et elektrisk varmeelement som back-up. Andre energikilder og teknologier kan også kobles til, f.eks. en varmepumpe eller en biobrenner (ved, pellets, flis). Det forutsetter at systemene er kompatible.

Inaventa Solar sine solvarmeanlegg egner seg best for nybygg og eksisterende boliger som skal bygges om eller bygges på. Da får man gevinsten ved at solfangerne erstatter annen kledning på tak eller fasade. Solfangerarealet beregnes utfra størrelsen på bygget, energibehovet og den arkitektoniske utformingen til boligen. Når anleggene er satt i drift, vil de fungere automatisk gjennom året og kreve minimalt med vedlikehold.

Effektivitet og energiutbytte

Solfangerens maksimaleffekt er ca 700 W/m2. Hvor stort energiutbyttet fra hver kvadratmeter blir, avhenger av anleggstype og av hvor stor del av det totale energibehovet som skal dekkes av solvarmeanlegget. Typisk verdier for «gode» anlegg vil ligge i området 300 – 500 kWh/m2 år.

Inaventa Solar har gode verktøy som kan beregne forventet energiutbytte fra spesifikke prosjekter med høy presisjon. Vi gjør gjerne en simulering av potensielle prosjekter med tanke på valg av løsning, dimensjonering og bekrivelse av hvor stor energileveransen vil bli.

Ta kontakt med oss hvis du har et prosjekt du ønsker å få vurdert:

Støtteordninger fra Enova 

Enova gir økonomisk støtte til private byggeiere som investerer i solvarmeanlegg. Denne ordningen er rettighetsbasert.

Det gis støtte til installasjon av solfangere, og du kan også få støtte til installasjon av akkumulatortank og til varmefordelingssystem, dvs. vannbåren varme.

Boligsameier, borettslag og kommersielle aktører har egne støtteprogrammer: klikk her for å lese mer.

Borettslag og sameier kan også få støtte gjennom den nye tilskuddsordningen for varmesentraler som baserer seg på fornybare energikilder. Her blir solfangere høyt premiert, les mer om ordningen her.

Type anlegg

Vi skiller i hovedsak mellom to typer anlegg, tappevannsanlegg og kombinerte anlegg for både tappevanns- og romoppvarming.

Tappevannsanlegg:

Systemet består av:

  • solfangermoduler
  • en spesialbereder for varmtvann
  • røranlegg mellom solfangere og bereder 
  • styringssystem som henter varme fra solfangerne når den er tilgjengelig 

Inaventa Solar varmtvannsanlegg passer for  boliger i alle størrelser. Anleggene dimensjoneres gjerne slik at solenergi dekker mer enn 50 % av det totale energibehovet til oppvarming av forbruksvann. Størrelsen på solfangerfeltet vil variere, men ligger normalt mellom 8 og 12 m2 .

Energiutbyttet avhenger av orientering og takvinkel. Sydvendt orientering og en  takvinkel mellom 30° og 75° er optimalt. Er dette umulig å oppnå, kan man kompensere ved å øke solfangerarealet noe.

Når solfangerne ikke leverer tilstrekkelig, vil elektrisitet bidra med resten. Styringssystemet sørger for at systemet driftes slik at solfangerutbyttet blir så høyt som mulig til enhver tid, og det er innebygget sikring mot legionella. 

Kombianlegg - romvarme og tappevann:

Systemet består av:

  • solfangermoduler
  • et varmelager (varmebatteri) med forvarmingsveksler for tappevann
  • teknisk utstyr for drift og styring av solfangerne 
  • røranlegg mellom solfangere og varmelager (varmebatteri)

Dersom solvarmeanlegget skal brukes til romoppvarming, må det kobles til et vannbårent distribusjonssystem, vannbåren gulvvarme eller evt. veggvarme.  Varmelageret er da en komplett varmekilde for varmesystemet, utstyrt med pumpe og shunt og klart for tilkobling til fordeler og samlestokk. Et elektrisk varmeelement er standard back-up for solvarmen, men varmelageret kan også enkelt kobles til en biobrenner med varmeveksler (peis, vedovn) eller en varmepumpe.

Størrelsen på solfanger og varmelager (batteri) tilpasses varmebehovet. For solfangeren vil i tillegg arkitektonisk tilpasning være avgjørende. Normalt bør solfangerarealet være minst 15 – 20 m2 for bygg med et boareal på 130 – 200 m2.

Energiutbyttet avhenger av orientering og takvinkel. Sydvendt orientering og en  takvinkel mellom 30° og 75° er optimalt. Er dette umulig å oppnå, kan man kompensere ved å øke solfangerarealet.

Inaventa Solar AS

Pustutveien 18
1396 Billingstad

+47 485 00 588
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.