Solfanger bolig

Grønn og lønnsom varme fra tak og fasade

Mesteparten av energiforbruket i boliger går til varme. Installeres solfangere på tak eller fasade, kan store deler av energibehovet til oppvarming av rom og tappevann dekkes med grønn og lønnsom solenergi.

Når vi bygger hus, velger vi samtidig oppvarmingssystem for 30-40 år framover. Et solvarmeanlegg gjør at man blir delvis selvforsynt med energi, og dermed mindre utsatt for variasjoner i pris og tilgang fra eksterne energileverandører. Vi har satt sammen komponenter som gir best mulig systemoperasjon og størst mulig utbytte. Solfangerne kan integreres i bygget og tilpasses arkitekturen. Solvarme er også viktig teknologi for å oppfylle plusshus-visjonen, det vil si hus som produserer mer energi enn de bruker.

100 % energidekning

Enten det dreier seg om små eller store anlegg, vil systemene være satt sammen av 3 hovedkomponenter – solfangere, varmesentral/bereder og styringssystem. Inaventa Solar leverer komplette systemer. For at anleggene skal dekke behovet 100%, også i perioder uten tilstrekkelig solinnstråling, er bereder og varmelager utstyrt med elektrisk varmeelement som back-up. Andre energikilder og teknologier kan også integreres, f. eks. en varmepumpe eller en biobrenner (ved, pellets, flis).

Både nybygg og rehabilitering

Inaventa Solar sine solvarmeanlegg egner seg både for nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Installasjon i eksisterende bygg er særlig gunstig dersom berederen er moden for utskifting eller når tak/fasade skal utbedres. Solfangerarealet beregnes utfra størrelsen på bygget, energibehovet og arkitekturen. Prinsippene er de samme enten prosjektet er stort eller lite. Når anleggene er satt i drift, vil de fungere automatisk gjennom året og kreve minimalt med vedlikehold.

Hvor stort kan energiutbyttet bli?

Solfangerens ytelse avhenger av temperaturen til varmemediet (vannet som sirkulerer i solfangeren) og utetemperaturen. Typisk effektivitet ligger mellom 40% og 70%. Maksimaleffekten til solfangeren er ca. 700 W/m2

Energiutbyttet fra hver kvadratmeter solfanger avhenger av anleggstype og av hvor stor del av det totale energibehovet som skal dekkes av solvarmeanlegget. Typisk verdier for «gode» anlegg vil ligge i området 300 – 500 kWh/m2 år.

Inaventa Solar har gode simuleringsverktøy for beregning av energiutbytte. Vi gjør gjerne en vurdering av potensielle prosjekter med tanke på valg av løsning, dimensjonering og bekrivelse av hvor stor energileveransen vil bli.

Systemeksempler

Støtteordninger fra Enova 

Enova gir økonomisk støtte til byggeiere som investerer i solvarmeanlegg.

Inaventa Solar AS

Pustutveien 18
1396 Billingstad

+47 485 00 588
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.