Skip to main content

Vår teknologi

Vår innovasjon - vi erstatter metaller med avanserte polymermaterialer

Inaventa Solar har, som eneste solfangerprodusent i markedet, teknologi og produksjonsmetoder til å framstille kvalitetssolfangere i høytemperaturbestandige polymermaterialer. Fordelene ved å bruke slike materialer er lavere kostnader, større fleksibilitet og bedre miljøverdier.

Tradisjonelt lages solfangere i metaller. De produseres enkeltvis og i faste dimensjoner. En overgang til polymermaterialer, tilsvarende den vi ser innenfor fly- og bilindustrien, gir mulighet for effektive produksjonsprosesser og fleksibel produktutforming. Derfor kan produktene tilbys til en bedre pris og med større grad av prosjekttilpasning. Polymersolfangere har dessuten vesentlig lavere vekt enn metallsolfangere, og er derfor enklere å transportere og håndtere på byggeplass. 

Solfangerfabrikken vår er lokalisert på Kvelsrud gård/Jevnaker og er en del av et totalkonsept for energi miljø og bærekraft: økologisk matproduksjon, bærekraftig kurs- og konferansedrift, fornybar energi-produksjon fra både solceller og solfangere.

Ekstruderingsanlegget som inngår i produksjonslinjen er det første i sitt slag i verden.

Se presentasjonsvideo HER

Polymermaterialer:

  • Kan resirkuleres 
  • Brytes ikke ned til mikroplast
  • Redusert CO2-avtrykk 
  • Energy payback innen 5 måneder

Solvarme – bærekraftig og lønnsomt 

Størsteparten av energiregningen skyldes oppvarming og solfangere er den mest effektive løsningen for å dekke varmebehovet med fornybar energi. Vi har tatt i bruk nye materialer og produksjonsmetoder for å gjøre våre solfangere og solvarmeanlegg ekstra konkurransedyktige.

Lavt CO2 fotavtrykk

Våre solfangere produseres i Norge i egen fabrikk. Denne drives av solenergi og ren vannkraft. Materialene vi bruker er resirkulerbare og det er bare rent vann som sirkulerer i fangerne. Etter bare 5-6 måneder har solfangerne produsert mer energi enn det som ble brukt til å lage dem. Det blir mange år med netto utslippsfri energiproduksjon.

Energiforbruket som går med til produksjon av Inaventa Solars solfangere er vesentlig lavere enn for tradisjonelle metallbaserte solfangere og de har bedre verdier for viktige LCA-parametre.

Visuell oppgradering

Vi har lagt stor vekt på å gjøre solfangerne visuelt tiltalende. De kan lages i fleksible størrelser og tilpasses byggets arkitektur. Overflaten er glatt og sort, men vil til en viss grad også gjenspeile himmelfargen.  Solfangerfeltet kan bidra til å gi bygget et moderne og karakteristisk preg, samtidig som det viser et miljøengasjement. 

Som regel integreres solfangerne i tak eller fasade, og blir dermed en naturlig del av bygningskroppen. Det finnes mange eksempler på at nettopp solfangerne har bidratt til "det lille ekstra".

Aktive tak og fasader

Solfangere som integreres i bygg, erstatter annen ytterkledning og gjør tak og fasader til aktive energileverandører. De beskytter mot vær og vind i tillegg til å produsere varme til ulike formål – internt i bygget eller ut i et nærvarme- eller fjernvarmenett. Å gjøre tak og fasader multifunksjonelle er bra for både økonomien og miljøet.

Bygningsintegrasjon - Hvorfor?

  • Flere funksjoner – energileverandør, kledning, støyskjerming, solavskjerming
  • God estetikk – solfangere som en naturlig del av bygget
  • Reduserer kost – sparer alternativ kledning

 

Inaventa Solar AS

Pustutveien 18
1396 Billingstad

+47 485 00 588
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.