CASE STUDIES

Historier om våre produkter

Forskningsrådet støtter arbeidet med å finne gode forretnings-modeller for solenergi og fjernvarme

I 2020 lanserte Forskningsrådet sin nye forsterkningsordning, som skal styrke virkningene av Horisont 2020-prosjekter og sørge for at de gir en samfunnsmessig effekt. Målet er at norske kommuner og andre offentlige aktører, bedrifter, institusjoner og organisasjoner skal få tilgang til forsknings- og innovasjonsresultatene produsert i Horisont 2020-prosjektene. I denne sammenheng har Inaventa Solar etablert prosjektet DiSolBat - distribuert sol og blå batterier. Her bygger vi på resultater fra et internasjonalt samarbeid om utvikling av kombinasjonskonsepter for solvarme og fjernvarme. Gode tekniske løsninger er identifisert, men de gode forretningsmodellene mangler. I DiSolBat står derfor utvikling av forretningsmodeller i sentrum og Forskningsrådet bidrar med maksimalt støttebeløp.

Inaventa Solar i podcast med Solenergiklyngen

Solenergiklyngen er en nasjonal næringsklynge for solenerginæringen i Norge. Den består av en rekke partnerbedrifter, forsknings-og utdanningsinstitusjoner og offentlige samarbeidspartnere, og arbeider aktivt mot både det norske og det internasjonale markedet. Blant klyngens mange aktiviteter er utstrakt informasjonsvirksomhet, hvor et av virkemidlene er en spennende podkastserie om solenergi. Så langt er det publisert rundt 30 episoder som tar for seg ulike temaer knyttet til solenergi, enten direkte eller indirekte. En av årets første episoder handler om solvarme og bruk av solfangere til å dekke ulike behov for varmeenergi. Inaventa Solar er partner i Solenergiklyngen, og ble invitert til å være med på å belyse utviklingen i solvarmemarkedet og hvilke muligheter som finnes her.

Hvorfor solfangere og ikke bare solceller?

Energimarkedet er i endring. Ekstreme værforhold bekrefter klimautfordringene og Paris-avtalen har pekt ut en retning for utviklingen ved å sette klare bærekraftsmål. Solenergi er spådd en dominerende plass i en moderne energimiks, og det finnes to hovedteknologier for energiproduksjon – solstrøm og solvarme. Solstrøm er nok den varianten de fleste kjenner til, men vi mener at det også er viktig å fokusere på solvarme for å dekke en størst mulig del av energibehovet med ren og fornybar solenergi. Derfor har vi rett og slett stilt spørsmålet: hvorfor solfangere og ikke bare solceller, til en av våre interne eksperter.

EnergyFlexHouse - energinøytralt konsepthus tester solfangere fra Inaventa Solar

Danskene har bestemt seg for å bli 100% uavhengige av fossile brensler. Det er en inspirerende utfordring, som kan møtes gjennom utvikling og hensiktsmessig bruk av energieffektive og bærekraftige teknologier, sier Dansk Teknologisk Institutt (DTI) på sine nettsider. DTI er byggherre for det energinøytrale konsepthuset, EnergyFlexHouse, som er en del av «Green Lab for Energy Efficient Buildings» (GLEEB). Her tester man ut ulike innovative løsninger. Det handler om både energi- og kostnadseffektive teknologier og om intelligent styring av samspillet mellom bruker, utstyr og selve bygningen. Siste installasjon i huset er Inaventa Solar sine solfangere. Disse integreres nå i byggets sørfasade og kobles opp mot et fjernvarmenett.

Sesonglagring av solenergi

Ved solfangerfabrikken på Jevnaker er vi i ferd med å bore de første prøvehullene til et nytt energilager i grunnen. Energibrønnene skal mates med overskuddsenergi fra solvarmeanlegget, som er integrert i taket på fabrikkbygningen. For å lære mer om varmelagring i grunn, inviterte vi oss selv til en befaring på Fjell skole i Drammen, der de har satt i drift et unikt konsept for sesonglagring av varmeenergi i fjell – GeoTermos

Inaventa Solar AS

Pustutveien 18
1396 Billingstad

+47 485 00 588
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.