CASE STUDIES

Historier om våre produkter

Fjernvarmen kan være kraftnettet for solvarmen, men hvorfor skal norske fjernvarmeselskap inkludere lokalprodusert solvarme i sine fjernvarmenett?

- Fjernvarmen er en byinfrastruktur som kobler varmekilder og kunder sammen. Der kan også solvarmen ha sin plass, sa Trygve Mellvang Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme da han gjestet Solenergiklyngens podcastserie i mai 2021. Foreløpig er det ytterst få solvarmeanlegg som er koblet opp mot fjernvarmenett her i Norge, men det finnes gode argumenter for å se nærmere på mulighetene en slik kombinasjon gir. Inaventa Solar har spurt fjernvarmeselskapene om hvilke fordeler og utfordringer de ser ved å integrere distribuert energiproduksjon fra solfangere i fjernvarmenett og oppfatter at grunnholdningen er positiv hos de aller fleste.

Inaventa Solar utvikler digital tvilling sammen med IFE for å optimalisere produksjonen av solfangere

Inaventa Solar har etablert egen solfangerproduksjon på Jevnaker, 70 km utenfor Oslo. I disse dager er vi i ferd med å ferdigstille en ny produksjonslinje for høytemperaturbestandige polymersolfangere. Solfangerne er spesialdesignet for estetisk bygningsintegrasjon og har lav vekt og fleksible dimensjoner. Å lage solfangere i slike materialer stiller imidlertid store krav til både produksjonsutstyr og styringssystemer, og vi er avhengige av kontinuerlig prosessoptimalisering og høy digitaliseringsgrad. Å introdusere en digital tvilling (DT), det vil si en virtuell kopi av hele produksjonslinjen, er derfor neste skritt i digitaliseringsprosessen vår. Den digitale tvillingen kobles opp mot styringssystemet i produksjonslinjen, og vil bidra til en enda mer kostnadseffektiv og bærekraftig solfangerproduksjon.

Forskningsrådet støtter arbeidet med å finne gode forretnings-modeller for solenergi og fjernvarme

I 2020 lanserte Forskningsrådet sin nye forsterkningsordning, som skal styrke virkningene av Horisont 2020-prosjekter og sørge for at de gir en samfunnsmessig effekt. Målet er at norske kommuner og andre offentlige aktører, bedrifter, institusjoner og organisasjoner skal få tilgang til forsknings- og innovasjonsresultatene produsert i Horisont 2020-prosjektene. I denne sammenheng har Inaventa Solar etablert prosjektet DiSolBat - distribuert sol og blå batterier. Her bygger vi på resultater fra et internasjonalt samarbeid om utvikling av kombinasjonskonsepter for solvarme og fjernvarme. Gode tekniske løsninger er identifisert, men de gode forretningsmodellene mangler. I DiSolBat står derfor utvikling av forretningsmodeller i sentrum og Forskningsrådet bidrar med maksimalt støttebeløp.

Solfangere behøver ikke å være sorte

Folk vil ha flere farger å velge mellom – også når det gjelder solfangere. Problemet er at sorte solfangere har mye høyere effektivitet enn solfangere i alle andre farger. En løsning kan være å male solfangerne med såkalt strålingsselektiv maling/coatings som motvirker utstrålingen av varme (varmetap), men malingen som finnes på markedet i dag er både dyr og til dels miljøskadelig. I FoU-prosjektet WABASELCOAT (WAter BAsed SELective COATings for intelligent facade collectors) har vi brukt nanoteknologi for å utvikle en helt ny multi-funksjonell maling som forbedrer både effektiviteten og det visuelle uttrykket til våre polymersolfangere. At malingen også skulle oppfylle høye krav til miljø og bærekraft, og ikke minst ha en akseptabel pris, har vært en forutsetning.

Inaventa Solar i podcast med Solenergiklyngen

Solenergiklyngen er en nasjonal næringsklynge for solenerginæringen i Norge. Den består av en rekke partnerbedrifter, forsknings-og utdanningsinstitusjoner og offentlige samarbeidspartnere, og arbeider aktivt mot både det norske og det internasjonale markedet. Blant klyngens mange aktiviteter er utstrakt informasjonsvirksomhet, hvor et av virkemidlene er en spennende podkastserie om solenergi. Så langt er det publisert rundt 30 episoder som tar for seg ulike temaer knyttet til solenergi, enten direkte eller indirekte. En av årets første episoder handler om solvarme og bruk av solfangere til å dekke ulike behov for varmeenergi. Inaventa Solar er partner i Solenergiklyngen, og ble invitert til å være med på å belyse utviklingen i solvarmemarkedet og hvilke muligheter som finnes her.

Inaventa Solar AS

Pustutveien 18
1396 Billingstad

+47 485 00 588
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.