Skip to main content

CASE STUDY

Brunvall Camping går for solvarme – bærekraftig og lønnsomt!

Campingplasser har som regel et høyt energiforbruk til tappevannsoppvarming og forbrukstoppen er gjerne midt på sommeren når sola er på sitt mest intense. Denne sommeren har Brunvall Camping ved Stavern installert solfangere på to av sine servicebygg – campinggjestene får dusje i soloppvarmet vann og Brunvall styrker sin grønne profil. - Det kommer positive kommentarer fra gjestene og mange er nysgjerrige. Satt litt på spissen sammenfaller optimale forhold for produksjonen av mye varmtvann med når vi har flest gjester på campingplassen, forteller vertene Sidsel og Morten.  

Brunvall Gård ligger nydelig til rett utenfor Stavern i Vestfold, bare 15 mil fra Oslo. Gården er en familiebedrift med et helårs overnattingstilbud i leiligheter og småhus, i tillegg til campingplassen. Campingsesongen strekker seg fra slutten av april og fram til midten av september, og i løpet av denne perioden er det stort behov for oppvarming av vann. Spesielt synes energiforbruket i servicebyggene godt på strømregningen, her er dusjanleggene plassert. På Brunvall ønsket de å undersøke om solenergi kunne være en løsning for å redusere kostnadene og samtidig oppnå miljøgevinst, og de tok derfor kontakt med Inaventa Solar på sensommeren 2022. 

Dette var en periode med ekstra høye strømregninger, og siden strømforbruket i sanitærbyggene hovedsakelig går til oppvarming av varmtvann og solfangere har en høy virkningsgrad, kunne dette være et riktig valg. Samtidig ønsket vi å gjøre tiltak innenfor bærekraft og det grønne skifte. Så ble energitilskuddsordningen det siste puffet vi trengte for å komme i gang, sier Sidsel og Morten.

Installasjon Brunvall collageSolfangerinstallasjon på Brunvall i slutten av juni 2023

Solfangerne på taket dekker mesteparten av energibehovet til varmtvann

Inaventa Solar tilbød solvarmeanlegg til begge servicebyggene på Brunvall, et større og et mindre anlegg. Det at vårt konsept er basert på drain-back-prinsippet og at det er rent vann som sirkulerer i solfangerne, bidro til at vi ble valgt som leverandør. - At løsningen ikke krever glykol, men at vannet renner tilbake i tanken når det ikke er mulig å produsere, ser vi på som en fordel, forklarer Sidsel og Morten.

Servicebyggene har fått solfangere integrert i takflaten. Det første bygget er tilnærmet ideelt for solvarme, med en orientering nesten direkte mot sør og en takhelning på 25 grader. Her brukes det ca 13 000 kWh til oppvarming av varmtvann i løpet av sesongen. Solfangerne vil, ifølge beregninger, produsere 9 660 kWh, altså en totaldekning på 74% av behovet. Det er installert et solfangerareal på 36 kvadratmeter, det vil si at man får en energiproduksjon på 268 kWh fra hver kvadratmeter i løpet av sommermånedene. I tillegg til solfangerne, er det installert en 880 liters bereder (varmelager) med styringssystem og en rørforbindelse mellom solfangerne og berederen. 

Simulering av forventet energiutbytte BYGG 1:

Simulering bygg1Simulering av energiutbytte fra solfangere på Bygg 1, simuleringene er gjort i SolDat

Bygg nummer 2 har litt dårligere orientering på takflaten, 95 grader vest for sør, men samme helningsvinkel. Dette er et mindre bygg, og energibehovet er oppgitt til 8 600 kWh. Her er det installert 9,6 kvadratmeter solfangere, med en beregnet energiproduksjon på 3016 kWh per år. Det vil si en totaldekning på 40% og et energiutbytte på 315 kWh/m2 i løpet av sesongen. Også her er det installert en bereder på 360 liter og en rørforbindelse mellom solfangerfeltet og berederen.

Simulering av forventet energiutbytte Bygg 2:

Simulering bygg 2Simulering av energiutbytte fra solfangere på Bygg 2, simuleringene er gjort i SolDat

Enkel og rask installasjon

Brunvall Camping organiserte installasjon av anleggene selv, men med opplæring og bistand fra Inaventa Solars egne folk. Installasjonen startet 22. juni i år, og var unnagjort på få dager. 

-  Vi fikk god hjelp med å komme i gang med monteringen, noe som gjorde at det gikk bra å fortsette selv. Vi fikk også hjelp med selve igangkjøringen, noe som også er viktig. Anbefaler hjelp i starten av monteringen og til igangkjøring til andre som skal montere selv. Det har vært god oppfølgning underveis og også etter at anleggene startet å produsere. Vi anbefaler at anleggene leveres med utstyr for å kunne knyttes til bredbåndsnettet, slik at Inaventa Solar enkelt kan logge seg på og følge opp anleggene og fordi det også er nyttig å kunne følge med for egen del, sier Sidsel og Morten.

Måling av energiutbytte - en elendig sommer påvirker produksjonen

Solfangerinstallasjonen på Brunvall Camping følges opp med energimålinger i en prøveperiode. Denne er foreløpig definert til 3 uker i juli. Bare 6 av disse dagene bød på solskinn. Beregninger viser at solinnstrålingen har ligget på omtrent det halve av normalen i 3 ukers perioden, og det har gitt utslag på energiutbyttet også Energiproduksjonen ligger nesten 50 % under utbytteforventningene.

Dersom man ser på juli som helhet har det vært nesten dobbelt så mye nedbør som normalt – altså har det vært dårlige forutsetninger for solenergi. Likevel ser vi at det er konsistens i forholdet mellom beregninger og målinger, og energiproduksjonen blir vesentlig høyere i et normalår. Solfangerne kan også øke produksjonen dersom varmtvannsforbruket øker, særlig på solskinnsdager.

Resultatet etter målinger i 3 uker ga en energiproduksjon på 815,6 kWh og er vist grafisk med dagsoppløsning på figuren under:

Energiproduksjon Brunvall

Periodens beste dag var 20 juli. Døgnprofilen vises i figuren under:

Profil Brunvall1

Slik har vi beregnet energitallene – metode og teori

Energiberegningene er utarbeidet ved hjelp av en temperaturforskjell mellom vannet som trekkes ut av akkumulatortanken og vannet som kommer tilbake i balansetanken etter en gjennomstrømming i solfangeranlegget. Temperatur logges hvert minutt.

Væskestrømmen beregnes ut fra pumpehastighet og løftehøyde, og ligger i nærheten av 1 liter per kvadratmeter solfanger per minutt.

Vann har en spesifikk varmekapasitet på 4,184 J/g°C – Altså krever det 4,184 joule energi å varme opp ett gram vann én grad. 

Dersom vannet strømmer i en hastighet på 1 gram per sekund og varmes opp 1 grad mellom tur og retur tilsvarer dette en effekt på 4,2 joule per sekund, altså 4,2 Watt. Gjøres dette i én time, har det blitt brukt 4,8 Wattimer, Wh, for å varme vann.

Les mer om Brunvall gård:

 

0823

Inaventa Solar AS

Pustutveien 18
1396 Billingstad

+47 485 00 588
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.