Skip to main content

Inaventa Solar varmtvannsanlegg

Solvarme til oppvarming av tappevann

Varmtvann utgjør en stadig større andel av energiregningen, og solvarme kan enkelt redusere denne. Inaventa Solar tilbyr et komplett  system for oppvarming av tappevann, der solfangere erstatter noe av  ytterkledningen i tak og/eller sydvendte fasader.

Solvarmeanlegget produserer grønn varme uten store investeringer i infrastruktur, ingen bevegelige deler og ingen støy. 

KOMPONENTER OG BRUKSOMRÅDE

Systemet består av:

  • solfangermoduler
  • en spesialbereder for varmtvann, InaventaSolar 360 liter, produsert av OSO Hotwater 
  • røranlegg mellom solfangere og bereder (Uponor)
  • styringssystem som henter varme fra solfangerne når den er tilgjengelig (Resol)

Solfangerne vil kunne dekke mesteparten av  energibehovet til tappevannsoppvarming gjennom året. Når solfangerne ikke leverer tilstrekkelig, vil elektrisitet bidra med resten. Styringssystemet sørger for at systemet driftes slik at solfangerutbyttet blir så høyt som mulig til enhver tid, og det er innebygget sikring mot legionella. 

Illustrasjon tappevannsanlegg

Berederen er på 360 liter og har to kammer. Det øverste er til forbruksvannet, og under dette er et kammer for systemvannet som sirkulerer i solfangeren. Varmen overføres fra det nedre kammeret til forbruksvannet ved hjelp av en varmevekslerspiral. I tillegg er det en varmevekslerspiral som kobles til et lite gulvvarme-/radiatoranlegg. Kapasiteten er begrenset til 20 m2 boflate, for eksempel til bad og/eller et inngangsparti. Alternativt kan varmeveksleren brukes til å overføre varme fra en peis/ovn med vannmantel til forbruksvannet. Eventuelt også en varmepumpe.

Systemskisse

Systemskisse tappevann

DIMENSJONERING OG INSTALLASJON

Inaventa Solar varmtvannsanlegg passer for  boliger i alle størrelser. Anleggene dimensjoneres gjerne slik at solenergi dekker mer enn 50 % av det totale energibehovet til oppvarming av forbruksvann. 

Størrelsen på solfangerfeltet vil variere, men ligger normalt mellom 8 og 12 m2 . Berederen har standardvolum på 360 liter, hvorav 250 liter er tappevannsvolumet. 

Energiutbyttet avhenger av orientering og takvinkel. Sydvendt orientering og en  takvinkel mellom 30° og 75° er optimalt. Er dette umulig å oppnå, kan man kompensere ved å øke solfangerarealet noe.

Solfangerne er ikke trykksatte og har lav vekt. Montering av disse krever ingen autorisasjon, og bør gjøres av den/de som jobber med taket eller fasaden – gjerne snekker. Berederen kobles til trykkvannet og strømnettet som en vanlig varmtvannsbereder – dette krever autorisert personell. Når anlegget er satt i drift, vil det fungere automatisk gjennom året. 

Inaventa Solar har kompetanse på alle installasjons-trinn. Vi samarbeider gjerne med lokale installatører og sørger for nødvendig rådgivning og bistand.

Lønnsomhet og tilbakebetalingstid

Tilbakebetalingstiden varierer med ulike prosjektforutsetninger, men vil som regel være under 10 år - gjerne mellom 6-8 år. Da har vi lagt inn en strømpris på 1 krone som alternativkost for energi. Ustabile og høye strømpriser gjør regnestykkene mer fordelaktige for solvarme.

Alle tilbud fra oss vil innholde en økonomiberegning som angir energiutbytte og tilbakebetalingstid for hvert prosjekt. 

Enova støtter installasjon av solvarme, les mer om støtteordningen HER

Inaventa Solar AS

Pustutveien 18
1396 Billingstad

+47 485 00 588
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.