Skip to main content

Inaventa Solar kombianlegg

Solvarme til oppvarming av rom og tappevann

Inaventa Solar tilbyr et komplett  system for oppvarming av rom og tappevann, der solfangere erstatter noe av  ytterkledningen i tak og/eller sydvendte fasader.

Solvarmeanlegget produserer grønn varme uten store investeringer i infrastruktur, ingen bevegelige deler og ingen støy. 

KOMPONENTER og systembeskrivelse

Illustrasjon kombianlegg

Systemet består av:

  • solfangermoduler
  • et varmelager (varmebatteri) med forvarmingsveksler for tappevann
  • teknisk utstyr for drift og styring av solfangerne 
  • røranlegg mellom solfangere og varmelager (varmebatteri)

Dersom solvarmeanlegget skal brukes til romoppvarming, må det kobles til et vannbårent distribusjonssystem, vannbåren gulvvarme eller evt. veggvarme.  Varmelageret er da en komplett varmekilde for varmesystemet, utstyrt med pumpe og shunt og klart for tilkobling til fordeler og samlestokk. Et elektrisk varmeelement er standard back-up for solvarmen, men varmelageret kan også enkelt kobles til en biobrenner med varmeveksler (peis, vedovn) eller en varmepumpe.

Inaventa Solar Kombianlegg passer for  boliger i alle størrelser som har vannbåren gulvvarme, evt veggvarme, som hovedoppvarming.  Anleggene kan dimensjoneres slik at solenergi dekker mer enn 40 % av det totale oppvarmingsbehovet, og dermed oppfyller kravene til fornybarandel som gjelder for å oppnå lavenergi- og passivhusstandard. 

Systemskisse

Systemtegning kombi

Dimensjonering av solvarmeanlegg

Størrelsen på solfanger og varmelager (batteri) tilpasses varmebehovet. For solfangeren vil i tillegg arkitektonisk tilpasning være avgjørende.

Energiutbyttet avhenger av orientering og takvinkel. Sydvendt orientering og en  takvinkel mellom 30° og 75° er optimalt. Er dette umulig å oppnå, kan man kompensere ved å øke solfangerarealet.

Normalt bør solfangerarealet være minst 15 – 20 m2 for bygg med et boareal på 130 – 200 m2.

Varmelageret har standardvolum på 880 liter, men andre volumer kan produseres på ordre. Varmelageret bør ha et volum på mellom 50 liter og 100 liter per m2 solfanger.

Installasjon av solvarmeanlegg

Inaventa Solar-systemet er relativt enkelt å montere. Solfangerne er ikke trykksatte og har lav vekt. Montering av disse krever ingen autorisasjon, og bør gjøres av den/de som jobber med taket eller fasaden – gjerne snekker. Varmesentralen eller berederen kobles til trykkvannet av en VVS-installatør (ett tilknytningspunkt) og styringssystemet installeres av elektriker. Når anleggene er satt i drift, vil de fungere automatisk gjennom året. 

Solfangeren er laget slik at den erstatter annen ytre kledning. Den kan monteres uten luftspalte bak og derved utnytte isolasjonen i tak eller vegg. 
Bygget må også ha et lite teknisk rom med sluk for plassering av varmelager og etterbereder.

Inaventa Solar har kompetanse på alle installasjonstrinn. Vi samarbeider gjerne med lokale installatører og sørger for nødvendig rådgivning og bistand.

LØNNSOMHET OG TILBAKEBETALINGSTID

Tilbakebetalingstiden varierer med ulike prosjektforutsetninger, men vil som regel være under 10 år - gjerne mellom 6-8 år. Da har vi lagt inn en strømpris på 1 krone som alternativkost for energi. Ustabile og høye strømpriser gjør regnestykkene mer fordelaktige for solvarme.

Alle tilbud fra oss vil innholde en økonomiberegning som angir energiutbytte og tilbakebetalingstid for hvert prosjekt. 

Enova støtter installasjon av solvarme, akkumulatortank og vannbåren varme

Inaventa Solar AS

Pustutveien 18
1396 Billingstad

+47 485 00 588
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.