Skip to main content

CASE STUDY

Fornybar energi, digitalisering og automatisering er nøkkelord for bærekraftig industriell produksjon

Inaventa Solar har bygget et banebrytende produksjonsanlegg for solfangere, som drives av ren solenergi og vannkraft. Fabrikken kvalifiserer allerede til begrepet bærekraftig, men produksjonsprosessen kan forbedres ytterligere ved å introdusere en høyere grad av digitalisering og automatisering. For å utforske mulighetene for å oppnå en enda mer bærekraftig og kostnadseffektiv produksjonsprosess, takket Inaventa Solar ja da vi ble invitert til å delta i Horizon Europe prosjektet Flex4Fact. Dette prosjektet har som målsetting å utvikle en ende-til-ende-plattform for energioptimaliserte produksjonsoperasjoner. 

Plattformløsningene skal være enkle å replikere og skalere, og tanken er at de skal bidra til å booste digitaliseringen og energitransformasjonen innenfor industrisektoren i EU. 

En av fem use-cases

Inaventa Solars produksjonslinje for solfangere er valgt ut som en av fem use-cases i prosjektet.  Spydspissteknologi, Ai og maskinlæring vil tas i bruk for å optimalisere energistyringen i produksjonsanlegget, og prosjektpartnerne har besøkt oss On-Site for å diskutere demonstrasjon av Flex4Fact-plattformen i relasjon til våre helt spesifikke behov. For oss representerer prosjektet en unik mulighet til å få høyt kvalifiserte forskere fra ulike forskningsinstitusjoner til å hjelpe oss med å optimalisere produksjonsprosessen vår. Beregninger viser at forbedringspotensialet er betydelig, og at solfangerne våre kan produseres med et enda mindre fotavtrykk og til en lavere kostnad. 

Massive bidrag fra IFE – Institutt for Energiteknikk og SINTEF

Inaventa solar-caset har fått massiv oppmerksomhet og støtte fra forskere fra IFE og SINTEFT. De er involvert i alle stadier av produksjonsprosessen vår, fra kartlegging og til utvikling av en komplett digital tvilling som skal sørge for parallell optimalisering av både produksjonslinjen og energisystemet til hele fabrikken og dens omgivelser.

Hør forskerne fortelle om sitt arbeid: 

Giuseppe Fragapane - Research Scientist, SINTEF Manufacturing

Øyvind Jensen - Department Head MatPro, IFE

Sayan Adhikari - Research scientist, Computational Materials Processing, IFE

Kristina Haaskjold - Research scientist, Energy Systems Analysis, IFE

Espen Teigen - Research Engineer, Humans & Automation, IFE

Chiara Caccamo - Research Manager at Sintef Energy and FLEX4FACT Technical Coordinator

Odd Myklebust - Vice President Research, SINTEF Manufacturing AS

Ragnhild Eleftheriadis - EU Coordinator Flex4Fact, SINTEF Manufacturing

Flex4Fact - en fleksibilitetsplattform for bærekraftige fabrikker som tilrettelegger for energiomstilling og reduserte CO2-utslipp 

Flex4Fact er et Horizon Europe-prosjekt der målet er å utvikle en fleksibilitetsplattform for bærekraftige fabrikker, som tilrettelegger for energiomstilling og reduserte CO2-utslipp.  Prosjektet koordineres av SINTEF Manufacturing AS, og løper fram til november 2025. Fabrikker og produksjonsanlegg skal gjøres mer fleksible gjennom digitalisering, automatisering og innføring av smartkontroll- systemer. Dette vil være til hjelp når fornybare energikilder skal integreres i industrielle systemer. 

En modulær digital plattform som integrerer delløsninger for automatisering av produksjonsprosesser, skal nå videreutvikles til en ende-til-endeløsning. Plattformen er ment som en støtte for industribedrifter i vurderingen av fleksibilitetspotensialet i eget produksjonsanlegg og i planlegging og implementering av energioptimaliserte produksjonsoperasjoner.

Plattformløsningene demonstreres i fem ulike use-cases, spredt over Nord- og Sør-Europa. Det dreier seg om helt ulike produsenter, både når det gjelder størrelse, produkter og geografi. Den modulære og standardiserte tilnærming til plattformen skal være universell og overførbar til virksomheter over hele Europa.

Verktøyene og kunnskapen som utvikles innenfor Flex4Fact forventes å bidra til å akselerere digitalisering og energiomstilling innenfor industrisektoren i Europa. Dette betyr en redusert avhengighet av fossilt brensel og lavere energikostnader, noe som igjen vil kunne øke konkurranseevnen til Europeisk industri.

 

Les mer:

EU Publications Office: https://cordis.europa.eu/project/id/101058657

SINTEF: https://www.sintef.no/en/latest-news/2022/flex4fact-integrating-more-renewables-in-the-industry-energy-mix/

 

 

 

0223

Inaventa Solar AS

Pustutveien 18
1396 Billingstad

+47 485 00 588
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.