Skip to main content

CASE STUDY

Solfangere og solvarme gir en fantastisk mulighet for grønn omstilling!

«Dette er et av mange enøktiltak vi kan gjøre som gjør at forbruket av kraft blir mindre, folk kan spare penger og vi kan kutte klimagassutslipp»,

sa Henrik Asheim, Høyres 1. nestleder, da han nylig besøkte solfangerfabrikken vår på Jevnaker. Asheim inviterte seg selv opp til fabrikken for å lære mer om solfangerteknologi og solvarmeløsninger, fordi dette er særlig interessant når vi nå står midt i omstillingen til mer grønn energi og behovet for strømbesparende tiltak er akutt. 

Se video fra besøket

Energi, ikke bare kraft! 

Selv om kraftproduksjonen i Norge i hovedsak er både billig og utslippsfri, er kraftsystemet sårbart for svingninger i nedbør og temperatur. I tillegg opplever vi prissmitte fra Europa. Mange tenker at det er en såkalt perfekt storm som har forårsaket de siste måneders skyhøye strømpriser, men saken er at flere av årsakene kan vedvare over tid. Ca. 80% av oppvarmingsbehovet til norske husholdninger dekkes i dag med elektrisitet. Det betyr at strøm er eneste oppvarmingskilde for de fleste nordmenn. Vedvarende høye strømpriser vil skape forskjeller i Norge på tvers av regioner og forbrukergrupper, samt senke konkurransekraften vår internasjonalt.

På verdensbasis er halvparten av all energibruk relatert til varme, og dette må adresseres direkte dersom vi skal nå FNs bærekraftsmål.

Energikrisen vi står i kan løses med grønn elektrisitet og grønt hydrogen, men ikke alene innenfor de neste 20-30 årene. Vi må respondere raskere og ta i bruk et større mangfold av energikilder/-teknologier. 

Solenergi vil komme til å spille en viktig rolle, og solvarme vil representere et kraftfullt supplement til solkraft, som allerede er i god vekst.

Egenprodusert solvarme fra tak og fasader

Vi opplever at mange byggeiere er interessert i å bidra til det grønne skiftet ved å installere fornybar energiproduksjon på tak og fasade på egne bygg. Bygningsintegrerte løsninger, der solfangere erstatter annen tak- og fasadekledning, kan være særlig aktuelle. Det er lettere å få aksept for installasjonen når solfangeren blir en naturlig del av byggets arkitektur, og man sparer dessuten utgifter til alternativ kledning. Når solfangerne har flere funksjoner, altså både som ytterkledning og energileverandør, reduseres også materialbruken. Dette har også en betydelig miljømessig verdi.

Det å produsere egen energi, både til strøm og varme, er en viktig motivasjon for dem som velger en solenergiløsning. Å være mindre avhengig ev en energileverandør, og dermed mindre utsatt for konjunkturer og prissvingninger, gir en forutsigbarhet som verdsettes. 

Hvordan kan solvarme bidra? 

  • avlaster elektrisitetsproduksjonen og el-nettet, og øker dermed kapasiteten for andre oppgaver enn oppvarming 
  • representerer en alternativ verdikjede (andre råvarer, andre produsenter og installatører etc.), slik at man reduserer faren for varemangel og mangel på installatører
  • solfangere er arealeffektive (har høy energiproduksjon per m2installert solfangerareal). Det betyr mer energi ut av hver utnyttet flate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

082022

Inaventa Solar AS

Pustutveien 18
1396 Billingstad

+47 485 00 588
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.