Skip to main content

CASE STUDY

Sommersol blir vintervarme

Sesonglagring av solvarme gjør energien tilgjengelig året rundt. Når solvarmen lagres i grunnen, kan den hentes ut ved behov, også i de kaldeste og mørkeste vintermånedene.

Inaventa Solar utvikler et innovativt konsept for sesonglagring av varme i grunnen. Løsningen tilrettelegger for effektiv lagring også der det er mye vann i grunnen – lagring av varme i vannrike masser. Ved solfangerfabrikken vår på Jevnaker har vi boret en rekke dype energibrønner. Nå mater vi disse med energi fra solvarmeanlegget, som er integrert i taket på fabrikkbygningen, og overskuddsvarme fra produksjonsanlegget. Varmen skal brukes til oppvarming av fabrikkhallen på vinterstid og til å forlenge vekstsesongen i et nærliggende drivhus.

Enova har støttet utviklingen og piloteringen av grunnlagerkonseptet.

Bidragsyter til grønn omstilling

En betydelig del av energibruken i norske bygg er varmeenergi. Når denne varmeenergien kan produseres uten klimautslipp, og uten å belaste nettet ved store effektbehov, betyr det at konseptet kan være en viktig bidragsyter til grønn omstilling.

Lagring av varme i fjellgrunn kan bedre utnyttelsen av flere variable varmekilder, men er spesielt interessant i kombinasjon med solvarme. Det er fordi den vesentlige varmeproduksjonen skjer i sommerhalvåret, mens varmebehovet er vedvarende og har sin topp i vinterhalvåret.

50% av deponert varme kan hentes opp 

En forutsetning for et vellykket resultat er at grunnen ikke inneholder vannførende lag, altså at vannet beveger seg gjennom fjellgrunnen. Dette er fordelaktig i prosjekter der borehull brukes i kombinasjon med varmepumper, men er uegnet for lagring av tilført varme. I Norge er vann gjennom grunnfjellet svært utbredt.

Vårt konsept innebærer å etablere barrierer for vanngjennomtrengning rundt fjellvolumet som brukes til lagring. Det betyr at det ikke lenger behøver å være et begrensende krav om at fjellet skal være tørt. Løsningen bidrar til en forsterkning av varmekapasiteten til fjellet. Beregninger viser at det er mulig å hente opp rundt 50 % av varmen som er matet ned i brønnene.

Inaventa Solar vil kunne tilby sesonglagringsløsninger i framtidige solenergiprosjekter.

 

 

 

03 22

Inaventa Solar AS

Pustutveien 18
1396 Billingstad

+47 485 00 588
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.