Skip to main content

CASE STUDY

Banebrytende produksjonsanlegg for solfangere er satt i drift

Inaventa Solar har bygget opp et banebrytende produksjonsanlegg ved fabrikken på Jevnaker, og det er norsk teknologi som settes i industriell produksjon. Produktet er solfangere i helt nye materialer, som har lavere vekt og bedre miljøverdier enn metallene som brukes i tradisjonell solfangerproduksjon. Etter halvannet år med bygging og innkjøring, er produksjonsanlegget nå satt i gang med en årskapasitet på hele 600 000 kvadratmeter solfangere. 

Solfangerproduksjon_Jevnaker.jpg
Foto: Inaventa Solar

Metaller er erstattet med høytemperaturbestandige polymermaterialer, et skifte vi allerede har sett innenfor bil- og flyindustrien og innen produksjon av medisinsk utstyr. Mange solenergieksperter hevder at nettopp polymermaterialer er nøkkelen til å realisere det store potensialet til solvarme gjennom kostnadsreduksjon og estetiske innovasjoner.  Utfordringen har bestått i å prosessere slike materialkvaliteter og omdanne dem til robuste og varige produkter. Derfor har det vært jobbet iherdig over flere tiår for å finne fram til det optimale materialet og de riktige produksjonsmetodene for å lage solfangere som tåler alle påkjenningene en solfanger blir utsatt for når den er installert. 

Hvorfor polymermaterialer?

Markedet trenger en sterkere tilbudsside for å møte de tallfestede målene for innfasing av fornybar energi i energisystemene, og solenergi, både solceller og solfangere, antas å spille en viktig rolle i framtidens energisystem. For solvarme spesielt etterlyses ny teknologi som gir billigere produkter og bidrar til estetiske forbedringer.

Metallsolfangere produseres enkeltvis og i faste dimensjoner. Polymermaterialer tilrettelegger for effektive produksjonsprosesser, og produktene kan tilbys til en bedre pris og med større fleksibilitet. Produktene har også lavere vekt, noe som forenkler transport og håndtering på byggeplass. Polymersolfangere er også bedre egnet for bygningsintegrasjon, det vil si at produktet erstatter annen kledning og gjør tak og fasader til aktive energiprodusenter.

Materialet som brukes i Inaventa Solar sine solfangere er resirkulerbart, degraderer ikke og brytes ikke ned til mikroplast. Solfangeren har også kortere energitilbakebetalingstid enn tradisjonelle metallsolfangere, det vil si tiden det tar før solfangeren har produsert like mye energi som det som gikk med til å lage den. Energiproduksjon med lavest mulig fotavtrykk!

Solvarmemarked i vekst 

Solvarmemarkedet har hatt en svakere utvikling enn markedet for solceller de senere årene, men prognosene fra det internasjonale energibyrået (IEA) peker nå på global vekst. I Europa er det flere land som opplever den største veksten på mange år, blant annet Tyskland hvor omsetningen økte med hele 26% i 2020. Det er flere årsaker til denne utviklingen. Innfasing av ulike støtteregimer har vært avgjørende, men også det at varmebehov i stadig større grad får oppmerksomhet. Halvparten av verdens energiforbruk er relatert til varme, og det er en økende erkjennelse av at dette må adresseres sterkere dersom vi skal nå FNs bærekraftsmål.

God hjelp fra offentlige støtteordninger

Det har vært krevende å realisere Inaventa Solar sitt prosjekt, og støtte til finansiering har vært helt avgjørende. Teknologien har krevd store investeringer i produksjonsmidler for å komme i gang. Bak etableringen av Inaventa Solar ligger det altså mange års forsknings-og utviklingsarbeid, der bistand fra Forskningsrådet, Nordisk Energiforskning, Innovasjon Norge og EU har vært helt avgjørende. Gjennomføringen har skjedd i samarbeid med ledende internasjonale forskningsinstitusjoner. Samarbeidet har vært forankret i flere IEA-SHC tasks og i EUs rammeprogrammer.

Les mer:

1121

Inaventa Solar AS

Pustutveien 18
1396 Billingstad

+47 485 00 588
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.