Skip to main content

CASE STUDY

EnergyFlexHouse, Foto: DTI

EnergyFlexHouse - energinøytralt konsepthus tester solfangere fra Inaventa Solar

- robust og kostnadseffektiv energiteknologi for bærekraftig boligbygging

Danskene har bestemt seg for å bli 100% uavhengige av fossile brensler. Det er en inspirerende utfordring, som kan møtes gjennom utvikling og hensiktsmessig bruk av energieffektive og bærekraftige teknologier, sier Dansk Teknologisk Institutt (DTI) på sine nettsider. DTI er byggherre for det energinøytrale konsepthuset, EnergyFlexHouse, som er en del av «Green Lab for Energy Efficient Buildings» (GLEEB). Her tester man ut ulike innovative løsninger. Det handler om både energi- og kostnadseffektive teknologier og om intelligent styring av samspillet mellom bruker, utstyr og selve bygningen. Siste installasjon i huset er Inaventa Solar sine solfangere. Disse integreres nå i byggets sørfasade og kobles opp mot et fjernvarmenett. 

Installasjon_EnergyFlexHouse1.jpg  Installasjon_EnergyFlexHouse2.jpg

Forberedelse til solfangerinstallasjon på EnergiFlexHouse i Tåstrup, Danmark. Foto: DTI

Solenergi og fjernvarme 

EnergyFlexHouse er lokalisert i Tåstrup utenfor København. Det består av to like bygninger, der klimaskjerm og installasjoner kan endres løpende. Det ene huset er bebodd av en dansk gjennomsnittsfamilie, og er en testarena for energieffektive systemer, styringssystemer og brukergrensesnitt. Det andre huset er en ubebodd testlab. Her utvikles og undersøkes ny teknologi, der klimaskjermelementer, energiinstallasjoner og styringssystemer tilsammen vil danne grunnlag for ny viten og dokumentasjon. Utvendig framstår bygningen som et ferdig hus, men innvendig er alle installasjoner synlige. Måleplattformen omfatter i dag over 700 målepunkter for analyse av energiforbruk, energiytelser, driftsmessige forhold og funksjon.

Inaventa Solars bygningsintegrerte solfangere installeres i lab-huset, og energien som produseres leveres inn i et lavtemperert fjernvarmenett. Energileveransen måles kontinuerlig. Denne installasjonen er et demonstrasjonsanlegg i regi av Horizon2020-prosjektet RELaTED, og bygger på teknologikonsepter som er utviklet der. Både DTI og Inaventa Solar er partnere i RELaTED, der fokuset er på innovative løsninger for varmeleveranse fra fornybare energikilder/-teknologier inn i lavtemperatur fjernvarmeanlegg. Bruk av solenergi har en sentral plass, spesielt desentralisert produksjon der varmen produseres hos sluttkunde og ikke i egne solfangerparker. Solfangere integreres i byggene der varmen skal brukes i stedet for å beslaglegge store landarealer. Lavtemperaturnett er valgt fordi det gir muligheter for bedre utnyttelse av både spillvarme og fornybare varmekilder. Målet er å redusere driftskostnader knyttet til varmetap og samtidig gjøre systemene grønnere uten store investeringskostnader.

Viktig aktivum for byggeindustrien

EnergyFlexHouse har utviklet seg til å bli et viktig aktivum siden husene ble innviet i 2009, både i forhold til prosjektomfang og utviklingsoppgaver. Byggeindustrien er aktiv bruker, og det er et utstrakt samarbeid med ledende aktører innenfor dansk byggevirksomhet. Vi i Inaventa Solar er glade for at våre solfangere har fått en plass, og ser fram til omfattende testing. Siden solfangerne er spesielt designet for bygningsintegrasjon, er et godt samarbeid med byggebransjen av stor betydning.

Det er arkitektkontoret Henning Larsen Architects som har tegnet EnergyFlexHouse. Sammen med DTI og ingeniørfirmaet Buro Happold har de skapt et multifleksibelt utviklings- og demonstrasjonsbygg,  en praktisk ramme for innovasjonsprosesser fra idéutvikling, via testing og dokumentasjon til produkt- og markedsmodning.

Les mer:

12 2020

Inaventa Solar AS

Pustutveien 18
1396 Billingstad

+47 485 00 588
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.