Skip to main content

CASE STUDY

Solfangere fra Kvelsrud gård til Beograd

- skal produsere varmtvann på lokal barneskole og levere energioverskuddet inn i et av Europas største fjernvarmenett

Inaventa Solar er et av få norske solenergiselskaper som satser på produksjon og salg av egne produkter. Siden etableringen i fjor høst har vi arbeidet med å ferdigstille den første produksjonslinjen i fabrikken vår på Kvelsrud gård på Jevnaker. Nå er produksjonen i gang, og vi er klare til å levere det aller første anlegget til Serbia. 72 kvadratmeter solfangere skal installeres på taket til United Nations primary school i Beograd og sørge for varmt vann i kraner og dusjer i tillegg til å samspille med byens fjernvarmeanlegg.

Solfangere integrert i takflaten

Skolebygget har plass til 1400 elever fordelt på 55 klasser. Det har en moderne utforming som passer godt for installasjon av solvarmeanlegg. Solfangerne integreres i den østvendte takflaten og blir en harmonisk del av bygningskroppen. I tillegg til tradisjonelle klasserom, temarom og kontorer, har skolen både treningsstudio og idrettsbaner for basketball, håndball, fotball og volleyball. Varmtvannsforbruket er relativt høyt, men solvarmeanlegget vil likevel ha stor nok energiproduksjon til at det i perioder også leverer varme ut til fjernvarmenettet som skolen er tilknyttet.

beograd2

Solvarme inn i fjernvarmenettet

Bestiller av solvarmeanlegget er Beoelektrane, som leverer fjernvarme til over 50% av Beograds 1,65 millioner innbyggere – et av Europas største fjernvarmenett. I løpet av det siste ti-året har Beoelektrane gjennomført omfattende oppgradering av fjernvarmenettet for å bedre energieffektiviteten og tilrettelegge for miljøvennlig energiproduksjon. Et av fjernvarmeselskapets sub-nettverk er omdannet til et lavtemperaturnettverk, der bygningsintegrerte solfangere skal bidra til energiforsyningen sammen med blant annet varmepumper. Det er inn til dette nettverket at Inaventa Solars solfangere skal levere overskuddsvarme, som en pluss-kundeordning.

Demonstrasjonsanlegg i regi av EU Horizon2020-prosjektet RELaTED

Anlegget på skolen er et av flere demonstrasjonsprosjekter i regi av EU Horizon 2020-prosjektet RELaTED, der både Beoelektrane og Inaventa Solar er partnere. RELaTED fokuserer på innovative løsninger for varmeleveranse fra fornybare energikilder/-teknologier inn i lavtemperatur fjernvarmeanlegg. Bruk av solenergi har en sentral plass, og særlig såkalt desentralisert produksjon. Det vil si at varmen produseres hos sluttkunde og ikke i egne solfangerparker. Solfangere integreres i byggene der varmen skal brukes i stedet for å beslaglegge store landarealer. Målet er å redusere driftskostnader knyttet til varmetap og samtidig gjøre systemene grønnere uten store investeringskostnader.

"RELaTED kan være en viktig trigger for videre prosjekter med bygnings-integrerte solfangere i kombinasjon med lavtemperatur fjernvarme", uttaler Beoelektrane.

related

Prosjektet antas å få solid oppmerksomhet og internasjonal oppfølging, særlig i det europeiske markedet. “Vi håper å få demonstrert good practice for framtidige prosjekter i vårt fjernvarmesystem”, sier Ljubisa Vladic, Deputy of Production and Distribution Manager at PUC Beogradske Elektrane.

Les mer om RELaTED-prosjektet på http://www.relatedproject.eu/project/

Inaventa Solar AS

Pustutveien 18
1396 Billingstad

+47 485 00 588
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.