Skip to main content
Inaventa Solar

Former fremtiden for solvarme

Vår innovasjon

Vi erstatter metaller med avanserte polymermaterialer

Inaventa Solar har, som eneste solfangerprodusent i markedet, teknologi og produksjonsmetoder til å framstille kvalitetssolfangere i høytemperatur-bestandige polymermaterialer. Fordelene ved å bruke slike materialer er lavere kostnader, større fleksibilitet og bedre miljøverdier. 

Solvarme

Bærekraftig og lønnsomt. Den mest effektive løsningen for å dekke varmebehovet med fornybar energi.

Lavt CO2-fotavtrykk

Etter bare 5-6 måneder har solfangerne produsert mer energi enn det som ble brukt til å lage dem.

Visuell oppgradering

Solfangerne kan lages i fleksible størrelser og tilpasses byggets arkitektur.

Aktive tak og fasader

Beskytter mot vær og vind i tillegg til å produsere varme til ulike formål.

Solfangere for boliger

Mesteparten av energiforbruket i boliger går til varme. Installeres solfangere på tak eller fasade, kan store deler av energibehovet til oppvarming av rom og tappevann dekkes med grønn og lønnsom solenergi. Vi har satt sammen komponenter som gir best mulig systemoperasjon og størst mulig utbytte. .

Solfanger storskala og næring

Det er mange bruksområder for solvarme innenfor storskala- og næringssegmentet, og i større prosjekter blir gjerne kostnadsfordelene blir ekstra tydelige. Varmen som solfangerne produserer kan brukes til en rekke ulike formål, f. eks oppvarming av formåls-og næringsbygg, til idretts- og badeanlegg, i kombinasjon med fjernvarme og i industrielle prosesser. Solvarmeanleggene installeres i hovedsak på byggene der varmen skal brukes, og dimensjoneres i forhold til behovet der. Knyttes solvarmeanleggene opp mot nærvarme- eller fjernvarmeanlegg, kan overskuddsvarme leveres ut og bidra til å dekke også andre behov.

Solfangere - off grid

Mange arbeider for at kriserammede mennesker skal ha tilgang til rimelige, pålitelige, bærekraftige og moderne energitjenester. Solvarmesystemer er spesielt egnet til å dekke det enorme behovet for varmt tappevann til hygieneformål. Inaventa Solar har erfaring med leveranser til utsatte områder via FNs høykommissær (UNHCR).

Case study

Å utnytte bygningskroppen til energiproduksjon og lagring: en bærekraftig tilnærming!

Det er kamp om plassen i de fleste bygg, og arealkrevende installasjoner er sjeldent populære. Med dette som utgangspunkt har 6 partnere gått sammen om å utvikle et nytt energikonsept, der byggets egne flater brukes til både energiproduksjon og energilagring. Varmeproduserende solfangere skal integreres i takkonstruksjonen (BIST) og energilagring skjer i byggets betongsåle mot grunn (plate på mark). Pilotprosjekt er på trappene, og byggingen skal i gang før sommeren.
Samarbeidspartnere

Inaventa Solar AS

Pustutveien 18
1396 Billingstad

+47 485 00 588
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.